Friday, 20 July 2012

Black putrid gold (live jam rec remixed)

Black putrid gold (live jam rec remixed)

Still heavily influenced by Negarestani, it may be a chronic state...
Brother jucumari is remixing the Cistern recordings from 17th July.
On the wrong blog page, realizing now! Wanted to discuss Spike Hawkins and Roberto Boleno as well.

Another remix, jucumari sabotage, is coming up soon on Fag Ash Records, a new netlabel, run globally by soundcloud friends. http://soundcloud.com/groups/fag-ash-records

Monday, 2 July 2012

oil tank ( I mean cistern)

Oil cistern recording material (Björn Eriksson, Daniel Wedin, Natalia Kamia) in compositions by N.Kamia http://soundcloud.com/kamikuma/sets/oil-tank/ and coming up as a physical release on a German netlabel for ambient, industrial, experimental music. http://kulturterrorismus.de/

Sunday, 1 July 2012

Void of course

Void of course

Övar inför Nordingråfestivalen. Hemmaversion.

Live performance, video. Nordingråfestivalen.

Några dagar kvar till Nordingråfestivalen! Mitt bidrag är live performance och video. Som vanligt är jag fokuserad på övergångar mellan olika medier. Videon är ett slags kollage, som ljud använder jag delar av en inspelning i oljecisternen på Svanö- improvisation tillsammans med Björn Eriksson och Daniel Wedin. Kollagetekniken bryter logiska sammanhang och ljudet, tycker jag, gör så att man aldrig lyckas med att återställa helheten, dvs man blir kvar i ett tillstånd mellan fantasi och verklighet. Live electronica performance (laptop)jag tänker visa går ut på att jag spelar genom att rita i ett grafiskt program, som skickar meddelande till ett ljudprogram, och koppla ihop olika objekt jag förberett innan (egna ljud).Jag låter datorn improvisera, dock inte fritt. Hittills när jag övat har det inte låtit likadant, men på ett sätt jag vill att det ska låta. http://www.nordingråfestivalen.se/
http://www.volym.info/nya_volym/Arkiv/Reportage/2012/Nordingr%C3%A5%20Konstn%C3%A4rsverkstad/Nordingr%C3%A5%20Konstn%C3%A4rsverkstad.html http://www.jarnstakultur.se/jarnsta2012.html