Sunday, 1 July 2012

Live performance, video. Nordingråfestivalen.

Några dagar kvar till Nordingråfestivalen! Mitt bidrag är live performance och video. Som vanligt är jag fokuserad på övergångar mellan olika medier. Videon är ett slags kollage, som ljud använder jag delar av en inspelning i oljecisternen på Svanö- improvisation tillsammans med Björn Eriksson och Daniel Wedin. Kollagetekniken bryter logiska sammanhang och ljudet, tycker jag, gör så att man aldrig lyckas med att återställa helheten, dvs man blir kvar i ett tillstånd mellan fantasi och verklighet. Live electronica performance (laptop)jag tänker visa går ut på att jag spelar genom att rita i ett grafiskt program, som skickar meddelande till ett ljudprogram, och koppla ihop olika objekt jag förberett innan (egna ljud).Jag låter datorn improvisera, dock inte fritt. Hittills när jag övat har det inte låtit likadant, men på ett sätt jag vill att det ska låta. http://www.nordingråfestivalen.se/
http://www.volym.info/nya_volym/Arkiv/Reportage/2012/Nordingr%C3%A5%20Konstn%C3%A4rsverkstad/Nordingr%C3%A5%20Konstn%C3%A4rsverkstad.html http://www.jarnstakultur.se/jarnsta2012.html

No comments:

Post a Comment